Ga terug naar overzicht

Het benutten van de netwerkeconomie kan nog veel efficiënter en speelser...

WEconomy?

Dat mensen elkaar ongedwongen vinden… enthousiast kennis en kunde uitwisselen… samen tot unieke oplossingen, verbeteringen, innovaties en verdiensten komen… en dit alles met de klant, met elkaar en wie dan ook die helpend kan zijn in het proces…
Dat is wat je graag zou willen als organisatie.

De We-conomy is een term voor een samenleving waarin de economie zich meer richt op ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Een nieuwe vorm van economie die minder gebaseerd is op eenzijdig persoonlijk of georganiseerd eigenbelang; en zich dus meer richt op de werkcontext, de positie van organisaties in de samenleving en het gebruiken van de netwerkeconomie. Uitgangspunt is dat iedereen zijn of haar talenten maximaal kan inzetten en tot ontwikkeling kan brengen, en dat er veel meer samenwerking is tussen afdelingen of zelfs organisaties onderling wat enthousiasme, flow en ‘prosperity’ tot gevolg heeft. Iedereen is uiteraard vrij om te bepalen in hoeverre dit mogelijk en wenselijk is in hun organisatie.

Ubuntu is een andere term die gekoppeld wordt aan de WEconomy. Wij in het Westen kunnen Ubuntu nauwelijks bevatten, want Ubuntu is niet als een mentaal ideaal toepasbaar maar is een gevoel. Het gevoel dat je als eerste aan ‘wij’ denkt in plaats van aan jezelf. Dus dat er in plaats van mijn gezin, mijn auto en mijn carrière als eerste in je opkomt: alle mensen uit onze wijk, het belang van het bedrijf, de samenhang van de wereld. Nogmaals, in het Westen is zo'n instelling zelfs beangstigend. Maar hoe zou de wereld er uit zien als we dit gaan proberen te doen? Te beginnen in je organisatie. De kans is groot dat iedereen creatiever wordt en vanuit zijn of haar talent meer gaat bijdragen en ondernemen. Nu denkt de gemiddelde inwoner van Afrika waarschijnlijk ook niet aan de wereld als geheel, maar dat zou de kans van Ubuntu kunnen zijn. Een doel voor de verre toekomst, zonder dat we arriveren, laten we zeggen een ‘roadmap’.

WEconomy en cross-functionele samenwerking. Een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt: ‘Hoe kunnen we alle kennis en kunde die in onze organisatie maar ook daar buiten gebruiken en beschikbaar maken voor het floreren van onze organisatie?’ Dat vraagt om intern ondernemerschap en een organisatiestructuur waarin ruimte is, wanneer dat noodzakelijk blijkt, voor snelle veranderingen. Dat kan het sneller komen en gaan zijn van projectgroepen met wisselende leiders. Het sneller (af)kijken bij of informatie delen met andere organisaties, wereldwijd. Sneller feedback geven aan elkaar en sneller acteren op de markt. Sneller luisteren naar de klant etc. etc. En vooral slimmer want sneller betekent niet haastig. In deze tijd lijken hele organisaties in een staat van ‘overspanning’ te verkeren. Ook dat wil je vermijden. Hoe houd je je organisatie winstgevend, spannend, actueel en verbonden met telkens ‘nieuwe’ tijden? Heel vaak kan dat met de mensen die je al hebt.

In veel leertrajecten die wij samen met onze klanten vormgeven is dit een belangrijk thema. Door middel van strategische organisatie-cases of projecten die tijdens het programma worden uitgevoerd en begeleid, ontmoeten mensen uit verschillende contexten van een bedrijf elkaar en ontstaan nieuwe connecties en mogelijkheden.

Wil je meer weten over incompany trainingen omtrent (cross-functioneel) samenwerken en het daadwerkelijk vormgeven aan de WEconomy in jouw organisatie? Neem bij interesse contact op met de medewerkers van de Incompany Desk van de Baak via telefoonnummer 0343-556369 of e-mail advies@debaak.nl